Wij werken met cookies om uw surfervaring te verbeteren
Ok Meer Info

Vragen

Wij hebben een antwoord op uw vraag


White paper: Waarom een onderhoudscontract voor uw beveiligingsinstallatie een prima idee is

Eens een branddetectie installatie is geplaatst in een gebouw, verdwijnt het meestal van de radar van bouwheer, exploitant en zeker het verzorgend personeel. Het is niet echt een installatie waar men dagelijks gebruik van maakt, integendeel. Men gaat er terecht van uit dat het systeem correct zal werken wanneer het moet en verder eist men dat het iedereen met rust laat wanneer dit niet moet. Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hier komt het onderhoudscontract naar voor als de oplossing.

White paper: Wat is het verschil tussen een technisch onderhoud en een keuring ?

Een branddetectie installatie moet werken wanneer het nodig is maar ook vooral niet storen wanneer het niet nodig is. Het garanderen van deze gemoedsrust is niet zo eenvoudig. Zowel een jaarlijkse keuring als een jaarlijks onderhoud van de installatie draagt hiertoe bij. Tussen beide controles zijn er echter grote verschillen. Een overzicht.

Wat met uw Ardovlam installatie als het licht uit gaat deze winter?

Via de media krijgen we dagelijks berichten dat het licht deze winter wel eens zou kunnen uit gaan in bepaalde delen van België. U vraagt zich wellicht ook af hoe uw beveiligingssystemen hierop zullen reageren.

Onze brand- en inbraaksystemen zijn standaard voorzien van een automatische back-up via batterijen. Deze batterijen zullen de brand- of inbraakcentrale voorzien van de nodige stroom gedurende een bepaalde tijd. De meeste systemen zijn gedimensioneerd voor een back-up tussen de 24 en 72h, afhankelijk van de noden en wettelijke vereisten van de installatie.

Bij een stroomonderbreking van de 230V op de branddetectiecentrales zal er na een tussentijd van 1 tot 30 min, afhankelijk van het type centrale, een boodschap weergegeven worden op het display van de centrale. Ook de zoemer zal geactiveerd worden, welke gestopt kan worden door op stilte te drukken. Na terugkeer van de 230V kan de centrale gereset worden.

Voor onze inbraakdetectie centrales zal een stroomonderbreking vrijwel onmiddellijk op het klavier weergegeven worden mede door een auditief signaal. Als deze onderbreking langer dan 1h aanhoudt zal  er ook een boodschap verstuurd worden naar de meldkamer indien de centrale verbonden is met een meldkamer. Let wel, tijdens een spanningsonderbreking zal het niet mogelijk zijn het inbraakdetectiesysteem op te schakelen.

Voor camerasystemen wordt er doorgaans geen back-up van de voeding voorzien. Let hierbij op dat in geval van een stroomonderbreking er geen beelden weergegeven en ook niet opgenomen zullen worden.

Onze toegangscontrolesystemen zijn doorgaans uitgerust met een back-up waardoor er tijdens een spanningsuitval ook toegang tot uw gebouw voorzien kan worden.

Voor specifieke vragen m.b.t. uw installatie kan u steeds contact opnemen met onze helpdesk op het nummer 051/74.71.79.

Bewijs je brandveiligheidsniveau: Waarom niet gaan voor het Fireforum Building Certificaat ?

Fireforum vzw heeft in nauwe samenwerking met een representatieve werkgroep, een systemaudit uitgewerkt om het brandveiligheidsniveau van een gebouw te beoordelen, dit zowel in de ontwerp-, de bouw-, de exploitatie- als de interventiefase.

Ardovlam kan u uiteraard begeleiden om dit certificaat te behalen inzake branddetectie.

Op 21 november 2013 werden de eerste certificaten uitgereikt aan AUDI Brussels en Electrabel (certificaat toegekend door Vincotte).

Meer info op: http://www.fireforum.be/nl/Home/FCB.aspx