Wij werken met cookies om uw surfervaring te verbeteren
Ok Meer Info

Ardovlam NV Privacy Verklaring - Website

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor Ardovlam NV van het hoogste belang. In deze privacyverklaring beschrijven we welke maatregelen er worden genomen om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen conform de Belgische privacywetgeving en de Europese General Data Protection Regulation (GDPR). Met deze toelichting wensen we u duidelijk te informeren hoe we binnen Ardovlam NV zorg dragen voor uw gegevens.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13 februari 2018.

Rollen van Ardovlam NV [1]

Ardovlam NV is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens in de verschillende processen en systemen die van toepassing of in gebruik zijn in Ardovlam NV.  Ardovlam NV zal als verwerkingsverantwoordelijke de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van de persoonsgebonden gegevens.

Activiteiten van Ardovlam NV

Ardovlam NV biedt haar klanten kwaliteitsvolle technologische veiligheidsoplossingen voor brand- en inbraakdetectie, gasdetectie, camerabewaking (CCTV) en toegangscontrole.

De onderneming is gespecialiseerd in het ontwerp, installatie en onderhoud van deze installaties en werkt intensief samen met een netwerk van elektriciteit installateurs voor plaatsing en bekabeling .

Onze techniekers staan in voor indienststellen, onderhoud en herstelling van de installaties.

Welke gegevens worden verzameld? [2]

Wij ontvangen en verwerken gegevens van bedrijven/leveranciers/partners/onderaannemers enz en hun medewerkers in het kader van een samenwerking of toekomstige samenwerking (prospectie).

Via onze website: https://www.ardovlam.be/nl/contact kunnen medewerkers van bedrijven eveneens contact opnemen met Ardovlam NV voor een offerte - of interventieaanvraag.

Deze gegevens vallen in de categorie “Algemene Identificatiegegevens” en omvatten:

 • Bedrijf
 • Adres gegevens (Straat, nummer, postcode, gemeente/stad)
 • Naam
 • Voornaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer of GSM
 • Fax
 • BTW nummer

Waarom verzamelen we uw gegevens? [3]

Deze gegevens hebben we nodig voor onze standaard bedrijfsvoering en uitoefenen van onze diensten. Conform de GDPR-wetgeving stemt dit overeen met “Gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke”.

De algemene identificatie gegevens dienen onder andere voor:

 • Professionele contacten via telefoon, Gsm, email enz.
 • Ondersteuning/interventies van de technische dienst
 • Dienstverlening aan uw bedrijf en medewerkers
 • Nieuwsbrieven en informatie omtrent onze oplossingen. Voor deze communicatie is er een opt-in/opt-out mogelijkheid
 • Verzorgen van opleidingen

Hoe verzamelen wij uw gegevens? [4]

Dit kan op verschillende wijzen gebeuren waaronder:

 • Persoonlijk/telefonisch/mail contact
 • Contactformulieren op onze website
 • Contacten op beurzen
 • Enz.

Hoelang worden uw gegevens bijgehouden? [5]

Zolang de samenwerking aanwezig is en niet door een van beide partijen opgezegd werd worden de persoonsgebonden gegevens bijgehouden. Na het beëindigen van de samenwerking worden de persoonsgebonden gegevens nog zeven jaar bijgehouden. Als betrokkene kan u uitdrukkelijk vragen om deze reeds vroeger te verwijderen zonder dat echter de wettelijke bewaartermijnen geschonden worden

Overdracht aan derde partijen [6]

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw gegevens aan personen of ondernemingen die geen deel uitmaken van Ardovlam NV.

Indien we gebruik maken van een externe verwerker, zullen we er altijd op toezien dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. De externe verwerker zal steeds contractueel verbonden zijn met Ardovlam NV. Zo zullen de verwerkers nooit op eigen initiatief uw persoonsgegevens mogen gebruiken.

Minimale gegevensverwerking [7]

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen zijn adequaat en relevant voor onze doeleinden. We beperken onze verzameling van uw persoonlijke gegevens tot een minimum hoeveelheid dewelke nodig is voor de doeleinden waarvoor wij de persoonlijke gegevens verwerken.

Automatische verwerking & profilering

Ardovlam NV doet geen profilering, tevens gebeurt er geen volledige automatische verwerking van uw persoonsgebonden gegevens.

Hoe beveiligen wij uw gegevens? [8]

Wij voorzien de nodige technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen.

Organisatorisch beschikken we over een uitgewerkt informatie veiligheidsbeleid en bijhorend actieplan, een privacy verklaring en duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Tevens zijn de nodige processen en procedures aanwezig om dit beleid optimaal uit te voeren en te volgen.

Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen? [9]

Als betrokkene heeft u verschillende rechten, deze zijn opgesomd in de GDPR-wetgeving en omvatten o.a.

 • Recht op inzage gegevens[10]
 • Recht op wijziging van gegevens[11]
 • Recht op gegevenswissing[12]
 • Recht op dataoverdracht[13]
 • Recht van bezwaar[14]
 • Recht op beperking van de verwerking[15]
 • GDPR - Hoofdstuk III – Rechten van de betrokkene

Deze rechten kunnen kosteloos uitgeoefend worden door een duidelijk verzoek in te dienen bij onze administratie. Hierin staat vermeld op welk recht u wenst beroep te doen met toelichting en hoe wij u kunnen contacteren. U kan dit melden via: privacy@ardovlam.be

Contactgegevens [16]

Alle gegevens worden opgenomen in de bestanden van Ardovlam NV. Als verwerkingsverantwoordelijke zijn wij verantwoordelijk voor de naleving van ons gegevensbeschermingsbeleid in al onze vestigingen.

Verwerkingsverantwoordelijke: Ardovlam NV

HQ: Roeselare

Kruisboommolenstraat 13
8800 Roeselare
Tel +32 51 74 71 79

privacy@ardovlam.be

Kantoor Lummen

Bosstraat 67
3560 Lummen
Tel +32 51 74 71 79

privacy@ardovlam.be

Kantoor Wilrijk

Sneeuwbeslaan 14

2610 Wilrijk

Tel +32 51 74 71 79
privacy@ardovlam.be


Alle voorschriften zoals opgelegd door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL) worden door Ardovlam NV gevolgd. Als u het niet eens bent met de manier waarop Ardovlam NV uw gegevens verwerkt, kan u contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel+32 (0)2 274 48 00 - Fax +32 (0)2 274 48 35

commission@privacycommission.be

https://www.privacycommission.be/nl/contact

 


[1] Artikel 5, lid 1(a)

[2] Artikel 13; artikel 12, lid 1

[3] Artikel 13; artikel 5, lid 1(a); artikel 5, lid 1(b); artikel 12, lid 1

[4] Artikel 6

[5] Artikel 13; artikel 5, lid 1(a); artikel 12, lid 1; artikel 18, lid 1(a)

[6] Artikel 13; artikel 5, lid 1(a); artikel 12, lid 1; artikel 19

[7] Artikel 13; artikel 5, lid 1(c); artikel 12, lid 1

[8] Artikel 5, lid 1(f); artikel 24 lid 1 en 2; artikel 32; artikel 5, lid 1(e); artikel 12, lid 1

[9] Artikel 13; artikel 5, lid 1(a); artikel 5, lid 1(d); artikel 12, lid 1

[10] Artikel 15; artikel 12, lid 1

[11] Artikel 16; artikel 12, lid 1

[12] Artikel 17; artikel 12, lid 1

[13] Artikel 20; artikel 12, lid 1

[14] Artikel 21; artikel 13; artikel 22; artikel 12, lid 1; artikel 18, lid 1(d)

[15] Artikel 18, lid 1(b); artikel 18, lid 1(c)

[16] Artikel 13; artikel 5, lid 1(a); artikel 12, lid 1;