Wij werken met cookies om uw surfervaring te verbeteren
Ok Meer Info

Inbraakdetectie

Wees absoluut gerust

Inbraakpreventiesystemen bemoeilijken de toegang tot een gebouw of goederen; tegelijk wordt via inbraakdetectie de pakkans aanzienlijk verhoogd. Beide maatregelen werken ontradend voor de inbreker. Voorwaarde is wel dat het inbraakdetectiesysteem grondig werd uitgedacht, nauwgezet geïnstalleerd en geïntegreerd werd met andere systemen zoals toegangscontrole en cctv. Anders is het een maat voor niets en een zonde van de investering.Studie en ontwerp

 • Uitwerking van een beveiligingsplan conform de incert-norm
 • Risicoanalyse volgens onze eigen en bewezen methodologie
 • Aandacht voor organisatorische, fysische en elektronische elementen, en de eisen van de verzekeraar
 • Keuze van het type centrale volgens het aantal te beveiligen zones
 • Inplanting van detectiepunten, sirenes, magneetcontacten,..
 • Studie van de externe koppelingen zoals domotica, tablets, smartphones,..

Installatie en indienststelling

 • Programmering van de centrale (zones, vertragingstijden, hold-up alarm,..)
 • Aanmaak van sturing naar sirenes, meldkamer, telefoon, verlichting,..
 • Uitwerken van de aansluiting met de meldkamer (24/24 monitoring)
 • Melding van alarm of storing naar een vaste en/of mobiele telefoon (eventueel via sms) met een telefoondoormelder
 • Koppeling met andere devices zoals iPad, smartphone,..
 • Koppeling met domotica uitwerken
 • Opmaak grafical user interface
 • Controle van de installatie

Onderhoud en herstelling

 • Permanentie voor service, elke dag de klok rond
 • Onderhoudscontracten volgens de wettelijke voorschriften
 • Remote monitoring over ip
 • Remote up-en downloaden van files
 • Continu opvolging van storingen en valse alarmen
Bekijk de referenties

Producten en relevante wetgeving

Bekijk de producten voor inbraakdetectie

Detector, magneetcontact

Verschillende technologieën zijn mogelijk: Passief infrarood (PIR) detector, dual tech detector (UV/IR), plafond detector, infrarood beamdetector, glasbreukdetector, trillingsdetector, magneetcontact (inbouw of opbouw),...en dit rekening houdend met de omgevingsfactoren, het beveiligingsniveau,..

Sirene

Centrale

Ardovlam volgt sinds meerdere jaren de Integra lijn van Satel. De degelijkheid hiervan is reeds bij herhaling gebleken. Zoekt u voor uw inbraakalarm naar nieuwe functionaliteiten zoals bediening vanop tablet, een grafische user interface, IP connectiviteit voor alle overseining, ...dan is dit het juiste product. Tegelijk is de Integra centrale voldoende uitbreidbaar en dit met een beperkte bekabelingskost. De centrale kan ook voorzien worden van draadloze componenten. Technische fiches zijn te raadplegen via de offerte.

Klavier

We gebruiken de stijlvolle klavieren van de Integra lijn van Satel.

Aangifte bij het meldpunt Police On Web

Verplichte aangifte van alarmsystemen via meldpunt Police On Web

Achtergrond:

Door het KB van 25 april 2007 werd de aangifte van een alarmsysteem grondig aangepast. De belangrijkste wijziging voor de gebruiker is de creatie van een meldpunt alarmsystemen, dit is een gegevensbank beheerd door de FOD Binnenlandse Zaken die bepaalde gegevens bevat in verband met alarmsystemen.

Wie moet dit aangeven?

Een gebruiker van een alarmsysteem die aangesloten is bij een alarmcentrale hoeft zelf geen aangifte te doen, de alarmcentrale doet dit voor hun klant.  De gebruiker van een alarmsysteem die niet is aangesloten bij een alarmcentrale moet zelf zijn alarmsysteem registreren door gebruik te maken van zijn e-idkaart (elektronische identiteitskaart).

Waar?

Deze aangifte moet (elektronisch) gebeuren via de website www.policeonweb.be.

Wanneer?

 • Binnen de 10 dagen na het in gebruik stellen van het alarmsysteem
 • Binnen de 10 dagen na de wijziging van één van de verplichte gegevens
 • Binnen de 10 dagen na de buitengebruikstelling van het alarmsysteem

Welke gegevens?

 • Naam en adres van de plaats van installatie van het alarmsysteem
 • Telefoonnummer van de plaats van installatie
 • Naam, adres, gsm-nummer en e-mailadres van de gebruiker
 • Aard van het goed waar het alarmsysteem is geïnstalleerd
 • Aard van het risico (juwelier, apotheek, ...)
 • Aard van het alarmsysteem (goederenalarm, mobiel alarm, persoonsalarm) 

Wie technische problemen ervaart bij het ingeven van de gegevens op de website (of wie niet over een internettoegang beschikt), kan zich wenden tot Ardovlam ; klanten met een onderhoudscontract helpen we graag (kosteloos) hier in onze kantoren te Roeselare of Lummen met de elektronische aangifte. U dient hiervoor in het bezit te zijn van een elektronische identiteitskaart en het correct paswoord. 

Deze aangifte dient jaarlijks gevalideerd te worden!

Meer info: www.police-on-web.be

De wet op het gebruik van alarmsystemen

Een belangrijk pakket aan verplichtingen wordt aan de gebruiker opgelegd door het Koninklijk Besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales  (B.S. 4 juni 2007). Deze kunnen geraadpleegd worden op: https://vigilis.ibz.be

 

Onderhoudscontract

Bekijk wat onze jaarlijkse controle inhoudt

Volgens het K.B. van 25 april 2007 § 8 is “de gebruiker er verantwoordelijk voor dat zijn alarmsysteem jaarlijks wordt onderhouden. Hij kan dit zelf doen of hij kan hiervoor beroep doen op een beveiligingsonderneming.”

Ardovlam nv is erkend door de FOD van Binnenlandse Zaken onder nummer 20 0172 19.

De voordelen van een contract zijn echter niet puur van wettelijke aard:

 • Een jaarlijkse controle van uw detectie installatie volgens de INCERT-vereisten leidt tot een meer bedrijfszekere werking van uw installatie
 • Bij defect of storing geniet u van onze 24x7 helpdesk en wordt een herstelling aangevangen binnen de 8 uur na verzoek van uwentwege
 • U betaalt een forfaitair bedrag voor de onderhoudswerkzaamheden ter plaatse (behoudens enkele uitzonderingen)
 • U geniet van een korting op te factureren uurlonen (-15% op regieprijzen) en materialen (-7%)

Het periodisch nazicht houdt in :

 1. de controle van de noodvoeding (i.h.b. batterijen te vervangen ten minste om de 3 jaar en bij elk defect)
 2. het nazicht van de centrale en bedieningspunten (i.h.b. in- en uitschakelfunctie)
 3. het nazicht van de detectoren (i.h.b. walktest)
 4. controle van de werking van het geheel van de elementen van de installatie (i.h.b. in- en uitgangstijden, antisabotage, alarm)
 5. controleproef van elke apparaat (i.h.b. optische en geluidssignalisatie)
 6. controle van transmissie indien aanwezig
 7. inspectie van de bekabeling