Wij werken met cookies om uw surfervaring te verbeteren
Ok Meer Info

Gasdetectie

Detecteer de stille doder

Ardovlam heeft sinds haar ontstaan ervaring in gasdetectie, als onderdeel van het breder geheel branddetectie. Vandaag gaan we echter veel verder: niet enkel ontvlambare gassen (met brand- en/of explosiegevaar zoals bij methaan, butaan, propaan, ammoniak) , ook giftige (CO, waterstof, chloor, ammoniak)  en verstikkende (zuurstoftekort) gassen zijn ons werkterrein geworden. Toepassingen gaan van eenvoudige detectie in stooklokalen tot industriële toepassingen.  Onze vakkennis wordt opgebouwd door de intense samenwerking en partnerships met de fabrikanten waarvoor we gekozen hebben (Honeywell Analytics, Limotec).

Kennis is inderdaad de sleutel tot succes, zowel in de voorbereidende projectfase als bij de indienststelling en het regelmatige onderhoud. Detectie van brandbaar gas bv. is een ‘early warning’ systeem waarbij de concentratie van het gas in de lucht gemeten wordt tot een niveau van max. het LEL, de onderste explosiegrens. Voor detectie van toxische gassen, is de maateenheid de concentratie aan ‘delen per miljoen’ (of ppm). Dit vergt dus een afzonderlijke behandeling aangezien de gevaren, de regelgeving en het vereiste type detectoren verschillend zijn.

De industriële sectoren waarop Ardovlam zich toelegt zijn onder meer productieomgevingen, diepvries stockage, waterzuivering, food processing, waste recycling.Studie en ontwerp

 • Bepalen van de gepaste sensor in functie van het gasgevaar (brand of explosie; giftig ; verstikkend) en risicoanalyse van de klant
 • Studie van het vlam- en ontstekingpunt,
 • Studie van de dampdichtheid met oog op optimale plaatsing
 • Studie van het LEL (Lower Explosive Limit), UEL (Upper), ppm (parts per million) , MAC (max. aanvaardbare concentratie)
 • Studie van de sturingen bij detectie
 • Studie van relevante wetgeving en normering

Installatie en indienststelling

 • Coördinatie van de uitvoering volgens de voorschriften
 • Programmering van de centrale
 • Aanmaak van sturingen naar gaskleppen, sirenes, een meldkamer,..
 • Indienststelling van de installatie
 • Controle van de installatie
 • Opmaak technisch dossier

Onderhoud en herstelling

 • Permanentie voor service, elke dag de klok rond
 • Onderhoudscontracten met testen / valideren / ijking/ herkalibratie van de gassensor
 • Remote monitoring via beheerssoftware (over IP)
Bekijk de referenties

Producten

Sensepoint XCD

Het Sensepoint XCD gamma omvat een uitgebreide bewaking van brandbare gassen, toxische gassen en zuurstof in potentieel explosieve atmosferen, zowel binnen als buiten (IP66). Ook een explosie vaste behuizing is mogelijk.  De detector kan zowel met katalytische, IR als elektrochemische sensoren gebruikt worden. Er zijn 2 programmeerbare alarmrelais, 1 programmeerbaar storing relais en een 4-20 mA uitgang.

Zareba Unipoint

De Zareba Unipoint is een eenvoudige op een DIN rail te monteren controller voor de detectie van brandbaar, toxisch en verstikkend gas. Met behulp van de detectoren uit de Zareba reeks, kan de Unipoint gebruikt worden in de meest uiteenlopende toepassingen : van parkeergarages, ketelhuizen tot labo’s. Door verschillende Unipoints aan elkaar te koppelen, kunnen kleine tot middelgrote bewakingsoplossingen worden gerealiseerd. Elk apparaat beschikt over ingebouwde audiovisuele alarmen, drie programmeerbare alarmrelais en een foutrelais. De gasconcentratie en de systeemstatus worden aangegeven op het LCD display.

Touchpoint Plus

Een kleine maar industriële gasdetectiecentrale,  max. 8 kanalen voor gasdetectie en compatibel met alle detectoren van Honeywell Analytics. Het systeem is snel en gemakkelijk te installeren en configureren, en geeft, dankzij een groot lcd touchscreen, een eenvoudige overzichtelijke diagnose van het alarm.  Touchpoint Plus biedt standaard als uitgangen 3 alarmniveau’s en 1 foutniveau aan en heeft een TCP IP connectie.

Onderhoudscontract

De garantieperiode voor geleverde materialen en prestaties loopt voor een periode van 1 jaar vanaf datum indienststelling. De gemiddelde levensduur van een gasdetector is evenwel beperkt en bedraagt :

 • voor methaan/buthaan/propaan : 5 jaar ; 
 • voor CO : 4 jaar ;
 • voor zuurstof : 1 jaar ;
 • voor ammoniak 1,5 jaar.

De fabrikant beveelt een jaarlijks onderhoud met kalibratie van de gasdetector aan, teneinde een correcte werking van de installatie te kunnen behouden.  Een voorstel tot onderhoudscontract kan op eenvoudig verzoek bij Ardovlam bekomen worden (contract@ardovlam.be).